Wolodymyr Sywohip

Muzykolog i dyrygent, absolwent wydziału historii i teorii muzyki Lwowskiego Konserwatorium i aspirantury przy Instytucie Muzykologii, Folklorystyki i Etnologii im. M. Rylskoho, doktor filozofii.

Od 1999 r. współpracuje z chórem kameralnym „Gloria” i orkiestrą „Leopolis”, z którymi, oprócz licznych tournee, przygotował autorskie programy i prawykonania utworów: M. Skoryka, J. Łaniuka, A. Nikodemowicza, P. Vasksa, A. Pärta, M. Pepy, Z. Bujarskiego.Występował na wielu festiwalach: Dni Europy we Lwowie, Freiburg Music Festival (Niemcy), Lohtai festvaali Sacred Music (Finlandia), Falera Music Festval (Szwajcaria) i in. Współpracował z Hillard Ensemble z utworami A. Pärta.

Zrealizował szereg monumentalnych utworów światowej klasyki, takich jak MagnificatJ. S. Bacha, Adam’s LamentA. Pärta, Msza I. Strawińskiego. Nagrywał dla Narodowej Kampanii Radiowo-Telewizyjnej i Lwowskiej Kampanii Radiowo-Telewizyjnej. Laureat licznych nagród.Uhonorowany tytułem Zasłużony Działacz Sztuki Ukrainy, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaką Zasłużony dla Kultury Polskie.