Jan
Lubomirski-Lanckoroński

Jan Lubomirski – Lanckoroński – Urodzony 22 marca 1978 roku w Krakowie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po aplikacji został radcą prawnym. Naukę kontynuował za granicą, na Uniwersytetach LSI w Londonie oraz University of Navarra w Barcelonie we współpracy z Uniwersytetem Harvarda, gdzie ukończył Advanced Management Program. Płynnie zna języki niemiecki, angielski, włoski, francuski i rosyjski. Biznesmen, filantrop i patriota. Pierwszą spółkę założył w czasie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem Rady Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego oraz członkiem i prezesem wielu innych organizacji społecznych i kulturalnych.

Przez dłuższy okres mieszkał w Krakowie i Poznaniu. Obecnie dzieli swój czas pomiędzy Warszawę, Szczawnicę i Londyn. Często również podróżuje służbowo po całym świecie. Od wielu lat zajmuje się działalnością charytatywną pod sztandarem, założonej przez jego Ojca – Stanisława Lubomirskiego – Lanckorońskiego –  Fundacji Książąt Lubomirskich. Fundacja ma na celu wparcie uzdolnionej młodzieży, propagowanie polskiej historii i kultury oraz ochronę i dbanie o zabytki, jak również wparcie na polu medycznym i pomoc dla potrzebujących.

W działalności charytatywnej Jego wzorem do naśladowania są znakomici członkowie rodu książąt Lubomirskich, tacy jak księżna Izabela z Czartoryskich Lubomirska – wielka mecenaska sztuki i kultury.  Natomiast w działalności biznesowej wzoruje się na bracie pradziadka – księciu Stanisławie Lubomirskim, który był międzywojennym przedsiębiorcą, przemysłowcem i finansistą, prezesem Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów „Lewiatan”, oraz założycielem pierwszej polskiej fabryki samolotów, zarządcą banków, hut i kopalń.

Jest właścicielem, działającej od kilkunastu lat na rynku Polskim, Grupy Landeskrone, która zajmuje się inwestycjami w nieruchomości. Projekty realizowane przez  Grupę Landeskrone cechują się innowacyjną formą jak również szacunkiem do historii.