Andreas Winnen

Andreas Winnen jest uważany za jednego z najbardziej doświadczonych dyrygentów  w pracy z zespołami akademickimi. Prowadzi orkiestry w Kolonii, Bonn, Fryburg i Oberkirch. Obecnie obok Junge Kammerphilharmonie Freiburg jest dyrektorem orkiestr Uniwersytetów takich  jak Collegium Musicum z Oberkirch i Collegium Musicum Uniwersytetu w Bonn. Jego repertuar koncertowy obejmuje ponad 200  dzieł symfonicznych, oratoryjnych oraz operowych. Za działalność edukacyjną otrzymał  Medal of Merit von Lions International. Z Młodą Orkiestrą Kameralną Bonn, Orkiestrą Ludus Tonalis Bonn, Orkiestrą Symfoniczną Południowej Baden i Orkiestrą Symfoniczną Uniwersytetu Technicznego w Kolonii zdobył wiele konkursów i uhonorowano Go wielokrotnie  jako założyciela.

Wraz z swoimi orkiestrami odbywa trasy koncertowe w całej Europie, głównie w krajach Ameryki Środkowej i Południowej zorganizowane przy wsparciu Instytutu Goethego. Liczne produkcje CD i DVD świadczą o jego artystycznej produktywności. Andreas Winnen dał kursy mistrzowskie w Buenos Aires i Łotwie, a przez kilka lat był profesorem dyrygentury w Akademiach Muzycznych w Kolonii i Freiburgu.