Galeria

Dzień pierwszy

Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

Dzień drugi

„Mon Coteau”, Pałac Szustra
Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

Dzień trzeci

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Teatr Królewski Stara Oranżeria

Dzień czwarty

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Teatr Królewski Stara Oranżeria