Władysław
Lubomirski

Festiwal im. Księcia Władysława Lubomirskiego jest otwartym wydarzeniem muzycznym na cześć mecenasa kultury, który przyczynił się do sukcesu Rubinsteina, Szymanowskiego, Karłowicza, Szeluto, Różyckiego czy Fitelberga. W dzisiejszych czasach wiemy jak ważna jest pomoc Mecenatu Państwa, Sponsoringu czy Mecenatu prywatnego, toteż dzięki cyklom otwartych wydarzeń artystycznych, chcemy zaprezentować niezwykłe postacie, stojące za niezwykłymi Artystami i ich dziełami, szczególnie te, których zasługi ze względu na Arystokratyczne pochodzenie zostały wymazane z kart historii w dobie komunizmu.

Cykl otwartych dla publiczności koncertów, recitali, wystaw wykonywanych przez wybitnych artystów, w muzycznej części programowej poświęcona będzie polskim kompozytorom z rodzin arystokratycznych: Lubomirskim, Radziwiłłom, Poniatowskim ale i ich protegowanym jak Franciszek Lessel, Karol Lipiński czy właśnie twórcom Młodej Polski, objętych opieką przez Patrona Festiwalu. Dzięki Festiwalowi poznamy ich dokonania, ale i tych którzy je umożliwili. Mamy również nadzieję na pokazanie szerszego, współczesnego odniesienia Mecenatu w Polsce.

artyści 2021

Lubomirski_square-01

Tadeusz Deszkiewicz

Tadeusz Deszkiewicz

Sebastian Perłowski

Sebastian Perłowski

Bartłomiej Nizoł

Bartłomiej Nizoł

 Viktor Yankowskyi

 Viktor Yankowskyi

Wolodymyr Sywohip

Wolodymyr Sywohip

Orkiestra Narodowej Filharmonii Lwowskiej

Orkiestra Narodowej Filharmonii Lwowskiej

Piotr Sałajczyk

Piotr Sałajczyk

Natalia Płonka

Natalia Płonka

Ewa Tracz

Ewa Tracz

Stanisław Napierała

Stanisław Napierała

Patryk Wyborski

Patryk Wyborski

Dominika Peszko

Dominika Peszko

Denys Oliynyk

Denys Oliynyk

Grzegorz Biegas

Grzegorz Biegas

Galicki Chór Kameralny

Galicki Chór Kameralny

Justyna Bluj

Justyna Bluj

Zuzanna Kuliszewska

Zuzanna Kuliszewska

Joanna Święszek

Joanna Święszek

Marcin Nałęcz-Niesiołowski

Marcin Nałęcz-Niesiołowski

Ewa Lopocz

Ewa Lopocz

Bartek Tełewiak

Bartek Tełewiak

Chór Filharmonii w Krakowie

Chór Filharmonii w Krakowie

Orkiestra Filharmonii w Krakowie

Orkiestra Filharmonii w Krakowie

Ryszard Minkiewicz

Ryszard Minkiewicz

Rafał Kłoczko

Rafał Kłoczko

Messages Quartet

Messages Quartet

projekty

Lubomirski_square-01

Lubomirski
Kameralnie!

30.09–15.10

Lirski
!

3–11.10

Lubomirski
Festival!

17–23.10

Lubomirski Festival
we Lwowie

22.10–26.10

Festiwal ma charakter otwarty i wszystkie wydarzenia festiwalowe w Polsce oraz we Lwowie są bezpłatne dla publiczności. Obowiązują wejściówki, a sposób kolportażu zamieszczony jest pod każdym programem koncertowym. W trakcie festiwalu obowiązuje dress code. Funkcjonować będą dwa typy koncertów: Galowy oraz Wieczorowy. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu i wykonawcy.

mecenat

wczoraj i dziś

Lubomirski_herb

Władysław Lubomirski

Władysław Lubomirski

Jan Lubomirski-Lanckoroński

Jan Lubomirski-Lanckoroński

Przemysław Firek

Przemysław Firek

Stanisław Lubomirski-Lanckoroński

Stanisław Lubomirski-Lanckoroński

organizacja
i wsparcie

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Organizacja

Krakowska_fundacja_sztuki

Produkcja

Kameny-transparent

Patronat medialny

kontakt

Agencja Artystyczna Kameny

31-309 Kraków, ul. Ehrenberga 31
kontaktmanageras@gmail.com
kameny.pl